Sugam Marathi Vyakaran va Lekhan, by M. Valimbe

268.00

मो रा वाळंबे – सुगम मराठी व्याकरण (M.R. Walambe Sugam Marathi Vyakran) , दोन पुस्तकांचा संच (मुख्य पुस्तक + शब्दरत्न)

Description

सुगम मराठी व्याकरण व लेखन – 54वी आवृत्ती (Set of 2 Books)

५४ व्या सुधारित आवृत्तीची मुख्य वैशिष्ट्ये
 • अधिकाधिक अचूकतेच्या व स्पष्टतेच्या दृष्टीने संपादकीय समितीतील व्याकरणतज्ज्ञांनी सुचविलेले बदल , आवश्यक तेथे वाढीव मजकूर व स्पष्टीकरणे.
 •  अधिक सुटसुटीत , अभ्यास करण्यास सुलभ अशी रचना
 •  प्रयोग , संधी , नाव , लिंग , वाचन , सामान्यरूप , क्रियापदे या घटकांमध्ये वाढीव उदाहरणे
 •  संकल्पना स्पष्टतेसाठी आवश्यकतेनुसार तक्ते
 •  शब्दशक्ती घटकामध्ये शब्दशक्तींच्या उपप्रकारांचे सविस्तर मार्गदर्शन
 •   वाक्यपृथक्करण घटकामध्ये अधिक विश्लेषण , तक्ते व वाढीव उदाहरणे
 •  आवश्यक तेथे प्रकरणाच्या शेवटी संदर्भ व माहिती देणाऱ्या टिपा समाविष्ट
 •  पुस्तकाच्या शेवटच्या पानावर संदर्भसूचीही दिली आहे .
 •  लेखन विभागामध्ये सुरुवातीला त्या त्या लेखन प्रकारच्या तंत्राची , मांडणीपद्धतीची , मार्गदर्शनपर चर्चा केली आहे . निबंध विषय , त्याला अनुसरून मुद्दे व त्यातून निबंध कसा आकाराला येईल याचे तंत्र विद्यार्थ्यांना यातून आत्मसात करता येईल .
 • या पुस्तकाबरोबर समानार्थी शब्द , विरुद्धार्थी शब्द , शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द , वाक्प्रचार , म्हणी , अलंकारिक शब्द अशा भाषावैभवाचा संग्रह असलेले शब्दरत्न हे स्वतंत्र पुस्तक अधिक विस्तारित स्वरूपात भेट देण्यात येत आहे .
 •  या पुस्तकसंचाचा अध्ययनाने स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांचा मराठी विषयाचा अभ्यास परिपूर्ण होईल अशी खात्री आहे .
सुगम मराठी व्याकरण व लेखन
मराठी व्याकरणातील अंतिम शब्द
 • संधी , समास यासह संपूर्ण व्याकरण , वृत्ते , अलंकार , शुद्धलेखन यांचे सोप्या भाषेत सोदाहरण स्पष्टीकरण
 • महाराष्ट्र व केंद्रीय  लोकसेवा आयोगासह इतर स्पर्धापरीक्षांच्या अभ्यासक्रमानुसार अद्ययावत केलेल्या लेखनविभागामध्ये निबंधलेखन , पत्रलेखन , सारांशलेखन , गद्य आकलन , भाषांतर , मुलाखत अशा उपयोजित लेखनाचे सविस्तर मार्गदर्शन
शब्दरत्न
समानार्थी शब्द , विरुद्धार्थी शब्द , वाक्प्रचार व म्हणी अशा मराठी भाषेतील शब्दवैभवाचे संकलन
 •  वाक्प्रचार – २००० पेक्षा जास्त
 •  म्हणी – १००० पेक्षा जास्त
 •  समानार्थी शब्द – १००० पेक्षा जास्त
 •  विरुद्धार्थी शब्द – १७०० पेक्षा जास्त
 •  शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द – ४०० पेक्षा जास्त
 •  एका शब्दाचे निरनिराळे अर्थ – ४०० पेक्षा जास्त
 •  अलंकारिक शब्द – ४०० पेक्षा जास्त
 •  लेखन नियमानुसार शब्द – ३००० पेक्षा जास्त
 •  पारिभाषिक शब्द – १७०० पेक्षा जास्त

Additional information

Authors

Publisher

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sugam Marathi Vyakaran va Lekhan, by M. Valimbe”

Your email address will not be published.